Фалак ҳам аз нигоҳи ҳаҷм ва ҳам аз нигоҳи арзишу қимати бадеӣ, аз ҷумла беҳтарин мероси мусиқист, ки мо онро барҳак мусиқии шаклан озод ва таҷассумгари рӯҳи озод ва орзуву омоли халқи тоҷик меномем.

Эмомалӣ Раҳмон

  Монография посвящена рассмотрению макома и фалака —двух ведущих и взаимосвязанных явлений устного профессионального музыкального творчества таджикского народа. Они представлены как яркие художественные системы, олицетворяющие музыкально-творческую мысль таджиков на протяжении многих веков. Показана особая значимость этих явлений для современной таджикской музыкальной культуры.

  В работе сделана попытка осмысления многообразия проявлений традиционного таджикского музыкального профессионализма.

  Исследование предназначено не только специалистам-музыковедам. Оно может быть востребовано широким кругом читателей, интересующихся музыкальной историей и современным состоянием таджикской традиционной музыки.

Азизи Ф. А. Маком и фалак как явления профессионального традиционного музыкального творчества таджиков. -Душанбе: Издательство «Адиб», 2009 г. -398 с.

Тамос бо мо 

Хиёбони Рудакӣ, 33 Душанбе 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон

  • «Фалак» маҷмуи  оҳангу таронаҳои силсилавии мардуми тоҷик буда, бештар дар навоҳии куҳистон маъмул аст, зеро марди кӯҳистонӣ аз дасткӯтоҳиву нодорӣ, нобасомониҳои рӯзгор ба танг омада, роҳ сӯйи кӯҳсор мегирифт ва рӯ ба осмон оварда, фарёд мезад, дарду ғам ва розу ниёзи худро тавассути «нолаву фарёди ҷигарсӯз» алайҳи бедодиву нокомиҳои замона ба додрас – офаридгори оламу одам ифшо менамуд.

Дар бораи мо

«Фалак» – мусиқии суннатии касбии мардуми тоҷик мебошад, ки тӯли асрҳо ҳамчун ифодагари розу ниёз, талабу хостаҳои мардумӣ иҷрои вазифа кардааст. Дар суруди «Фалак», асосан, дубайтӣ ва ё рубоие интихоб мегардад, ки маънои фалсафӣ дошта, ифшогари розу ниёзи мардум бошад.

Суроғаи электронӣ

Бо мо дар тамос шавед бо суроғаи электронӣ